Okresowe pomiary instalacji i urządzeń elektrycznych

Wykonywanie regularnych przeglądów i pomiarów instalacji elektrycznych wynika z obowiązującego w Polsce prawa budowlanego. Badania te mają zapobiec ewentualnym awariom, jak i dbać o bezpieczeństwo osób eksploatujących instalację elektryczną.

Świadczone przez nas usługi skierowane są do zarządców oraz właścicieli nieruchomości i zakładów przemysłowych, których obowiązkiem jest dbanie o terminowe wykonywanie okresowych badań instalacji w administrowanych obiektach. Kontrole przeprowadzamy niezależnie od typu budynku. Wszystkie usługi wykonywane są przez doświadczonych, posiadających wszelkie wymagane uprawnienia, pracowników.

Jako jedyni oferujemy stały nieodpłatny nadzór nad terminami kolejnych przeglądów. Automatyczny system powiadamiania, zintegrowany z bazą danych informuje naszego pracownika o ubiegającym terminie badań w Państwa obiekcie. Przypominamy o kolejnym przeglądzie oraz przedstawiamy swoją ofertę na wykonanie pomiarów.

Swoją ofertę kierujemy do:


Oferujemy szeroki zakres badań elektrycznych :Prowadzone przez nas przeglądy kończą się spisaniem protokołów. Nasza usługa cechuje się brakiem ukrytych kosztów, wszelkie proste naprawy typu: zerowanie gniazda czy poprawienie styków, pracownicy dokonują na miejscu, przed przystąpieniem do badań - co eleminuje dodatkowe koszty przeprowadzenia powtórnych pomiarów.
Naszym priorytetem jest utrzymanie wysokiej jakości usługi, przy zachowaniu rozsądnego poziomu cen.

Podejmujemy się zleceń na terenie całego kraju.