Czasookresy

Tego jak często wykonywać pomiarów, możemy dowiedzieć się zaglądając do normy PN-IEC 60364-3. Poniżej przedstawiamy wynikające z tego dokumentu czasookresy i klasyfikację obiektu względem panujących w nim warunków.

 

Rodzej pomieszczenia Kontrola roczna Kontrola pięcioletnia
 Pomieszczenie o wyziewach żrących +
 Pomieszczenia zagrożone wybuchem +
 Pomieszczenia bardzo wilgotne +
O podwyższonej temperaturze (temp. powyżej 35 st. C) +
Otwarta przestrzeń +
 Pomieszczenia zagrożone pożarem +
Stwarzające zagrożenie dla ludzi ZL I, ZL II, ZL III, ZL IV, ZL V +
Pomieszczenia wysoko zapylone. +
Pomieszczenia wilgotne +
Pomieszczenia innego przeznaczenia +

 

Poniżej przedstawiamy tabele klasyfikacji obiektów względem zagrożenia dla ludzi.

 

Przeznaczenie budynku Grupa zagrożenia
 Budynki użyteczności publicznej lub ich części,
w których mogą przebywać ludzie w grupach ponad 50 osób
ZL I
 Budynki lub ich części przeznaczone do użytku ludzi
o ograniczonej zdolności poruszania się
ZL II
 szkoły, budynki biurowe, domy studenckie, internaty, hotele, ośrodki zdrowia,
otwarte przychodnie lekarskie, sanatoria, lokale handlowo-usługowe,
w których może przebywać do 50 osób, koszary, pomieszczenia ETO,
zakłady karne i inne podobne
ZL III
 Budynki mieszkalne ZL IV
Archiwa, muzea i biblioteki ZL V

 
Wykaz norm, ustaw, rozporządzeń i przepisów dotyczących wykonywania okresowych i odbiorczych pomiarów instalacji elektrycznych oraz sprzętu elektrycznego (pobierz plik)