Pomiary elektryczne

Korzyściami płynącymi z przeprowadzonych okresowych pomiarów elektrycznych są bezpieczeństwo oraz wiedza na temat stanu instalacji w eksploatowanym budynku.
Podczas prowadzenia przez nas prac pomiarowych dokładamy wszelkich starań aby poprawić parametry badanej instalacji.

 

Otrzymując od nas protokoły z pomiarów, inwestor uzyskuje pełną wiedzę na temat eksploatowanej instalacji. Zyskuje pewność w zakresie bezpieczeństwa wraz z informacjami o potencjalnych miejscach przyszłych awarii – ich przyczynach oraz sposobie który pozwoli im zapobiec.

Nasi usługobiorcy

Swoją ofertę kierujemy do zarządców oraz właścicieli obiektów budowlanych, na których zgodnie z Prawem Budowlanym, ustawa z dn. 7 lipca 1994 roku, Art. 62. 1, spoczywa obowiązek dokonywania okresowych pięcioletnich kontroli instalacji elektrycznej

Zakres prac pomiarowych

Każda badana przez nas instalacja zostaje poddana wszystkim wymaganym przez ustawę pomiarom. W przypadku wyników odbiegających od normy, diagnozujemy problem. Wystąpienie prostych usterek, błędu połączenia bądź braku uzerowania, rozwiązywane jest na miejscu, tak aby protokoły z przeprowadzonych badań stwierdzały pozytywny stan instalacji.

Uprawnienia do prowadzenia prac kontrolno-pomiarowych

Wszyscy nasi pracownicy posiadają uprawnienia do prowadzenia prac kontrolo-pomiarowych w zakresie instalacji elektrycznych oraz sieci elektroenergetycznych. Uprawnienia typu D i E, których zakres umożliwia dokonanie pomiarów bez ograniczenia napięciowego.

Nasz sprzęt pomiarowy

Korzystamy ze sprzętu pomiarowego najwyższej klasy takich producentów jak Sonel, Megger czy Kyoritsu. Każde urządzenie pomiarowe jest kontrolowane. Zapewnia to wiarygodność uzyskanych wyników.

Pomiary instalacji elektrycznych

Pomiarów instalacji dokonujemy niezależnie od jej typu i przeznaczenia. Każda instalacja sprawdzana jest pod kątem wymagań nakreślonych przez ustawodawcę.

Pomiary sprzętu elektrycznego

Dokonujemy badań ochrony przeciwporażeniowej sprzętu elektrycznego m.in spawarek, elektronarzędzi, sprzętu biurowego oraz elektrycznych urządzeń medycznych.

Pomiary sprzętu dielektrycznego

Zapraszany do przesyłania zapytań ofertowych na okresowe badania sprzętu dielektrycznego.